WILLIBRORD ACTUEEL 21-01-2024

Jaargang 17, nr. 20                                                                         21-01-2024
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

VIERINGEN:
H. Lucaskerk: 21 jan. 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk
Voorgangers: L. Meijer en H. Habekotté.
Koor: Liriko. Kindernevendienst.
In de maand januari zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk

YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Laatste vrijdag van de maand is er een vesperviering vanuit de basiliek.

OECUMENISCHE VIERING
Zondag 21 januari is er in de Bethelkerk een oecumenische viering. Aanvang 10.00 uur. Deze oecumenische viering is voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk, Kerkcentrum Holy, H.Lucaskerk en Pax Christikerk. Het thema is Barmhartigheid.
Met deze viering starten we ook de Week van gebed voor eenheid. Samen vieren we onze verbondenheid in het geloof in Jezus Christus, onze verrezen Heer.
Onderstaand vindt u een overzicht van de Avondgebeden die in de Week van gebed voor eenheid worden gehouden. Het eerstkomende avondgebed is op maandag 22 januari om 19.15 uur in de Pax Christikerk. U bent allen van harte welkom.

AVONDGEBEDEN
De Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) organiseren dit jaar weer de Week van gebed voor eenheid (21 t/m 28 januari 2024) in Vlaardingen. Bij verschillende kerken in Vlaardingen ben je welkom om mee te bidden. De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. In Vlaardingen ben je bij verschillende kerken welkom om mee te bidden: Maandag 22 januari 19.15u Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Dinsdag 23 januari 19.30u Leger des Heils, Magnoliastraat 41 Woensdag 24 januari 19.00u Kerk vd Nazarener, Zwanensingel 1 Donderdag 25 januari 19.30u Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255 Vrijdag 26 januari 19.30u H. Lucaskerk Hoogstraat 26/A/B (Bovenzaal) Zaterdag 27 januari 10.00u Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255

GELOOFSVERDIEPING
Filmavond
Vrijdagavond 19 januari bent u welkom in de Pax Christikerk voor de filmavond. De avond begint om 20.00 uur, (inloop vanaf 19.45). We kijken naar de zeer indringende film: Sorry, we missed you. Een film over een gezin waarvan de vader zijn baan heeft verloren en de financiële situatie voor zijn gezin probeert te verbeteren door een baan aan te nemen als pakketbezorger. In moordend tempo moet hij zorgen voor de bezorging van de vele pakketten. Maar al te snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Na de film is er nagesprek en gelegenheid voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

ONTMOETEN
H. Lucaskerk: 24 januari is er een ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk.
U van harte uitgenodigd om te komen!

ACTIE KERKBALANS
Zaterdag 13 januari gaat de Actie Kerkbalans 2024 in veel kerken in Nederland officieel van start. 2024 is voor de Actie Kerkbalans een bijzonder jaar, want al vijftig jaar werken verschillende kerkgenootschappen samen om plaatselijke parochies en geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het vragen van een financiële bijdrage aan hun leden. Tal van vrijwilligers zetten zich sindsdien samen in voor het voortbestaan van de Kerk van Morgen.
Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we met z’n allen trots zijn op de ontvangen inkomsten aan kerkbijdragen, want het streefbedrag is nagenoeg gerealiseerd. Een mooi resultaat, waarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen dat u ook in 2024 gehoor wilt geven aan de oproep om uw financiële steun bij te dragen.

EXPOSITIE IN KERKCENTRUM-HOLY
Vanaf maandag 22 januari is er een nieuwe expositie te bewonderen in het kerkcentrum Holy
Het is een foto expositie van Rosalie vd Bok.
De expositie is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het kerkcentrum: maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 – 11.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

WINDWIJZER — Zin op zondag. Zondag 21 januari in de Windwijzer van 15.00 – 16.00 uur
Kees Koeleman vertelt deze zondag over het stadsklooster Rotterdam en hij neemt ons mee in de kloostertraditie en de zoektocht naar rust, bezinning en verbinding. Op woensdagavond 24 januari hopen we het stadsklooster Rotterdam in de Prinsekerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam te bezoeken. We beginnen om 18.15 uur met soep en een broodmaaltijd en wonen om 20.00 uur het getijdegebed met muziek bij van een half uur. Na afloop drinken we koffie & thee en is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Het bezoek aan het stadsklooster is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Ga je mee naar het Stadsklooster Rotterdam? Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl en aangeven of je samen wilt reizen of op eigen gelegenheid gaat. Als je samen wilt reizen ontvang je daar na de aanmelding meer informatie over via Hanneke Blom. Het is ook mogelijk om bij het getijdengebed aan te schuiven om 20.00 uur. We stellen het op prijs als je op tijd aanwezige bent in verband met de stipte start. Mocht je bij het getijdengebed aanschuiven, geef dit dan aan bij de aanmelding. Voor meer informatie over stadsklooster Rotterdam kan je terecht op: https://www.stadsklooster.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk 28 januari 11.00uur Eucharistieviering, voorganger L.van Deelen
Koor: Willibrordkoor

SECRETARIATEN
Het secretariaat van de H.Lucaskerk is geopend op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon 010-4702679
of per email: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
Het secretariaat van de Pax Christikerk is geopend op maandag van 13.30-15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790
of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.